خیلی ,میگم ,میگن ,بعضی ,هاهم ,بوده ,بعضی هاهم ,هاهم میگن ,قدرت زیادی ,ازاین اخلاقم ,ازطرفی خیلی

داشتم به این فکرمیکردم که من چه خصوصیاتی دارم..کدوماش خوبن وکدوماش بدن...خب من یه آدم نسبتااحساساتیم و زوددلم برای شخص مقابلم میسوزه،حتی اگرطرف مقابلم که ازش بدم میاد جلوم گریه کنه دیونه میشم وتمام تلاشمومیکنم که آرومش کنم و تمام تلاشم اینه که اطرافیانمواروم کنم...ازطرفی خیلی رک هستم،ینی امکان نداره بخوام حرفی رو توی دلم نگه دارم،هرچی باشه من رک میگم و اهل فلسفه بافی و این حرفانیستم و اگرازکسی ناراحت بشم یاخوشحال بشم رک میگم بهش که بدم اومده یاخوشم اومده.حتی اگرازکارکسی ناراحت باشم حتی بزرگترازخودمم باشه مودبانه و رک بهش میگم ...ازطرفی خیلی غد هستم،خودم ازاین اخلاقم متنفرم و سعی کردم ترکش کنم اما اصلا نتونستم.اگرکاری روبکنم حتی دنیاهم بگن غلطه میگم نه کاملادرسته و شماهااشتباه میکنید(البته این اخلاق یکمشم ارثیه،خانواده پدریم ومعروفن به غد و یه دنده بودن)حتی موردداشتیم خودم پی بردم کارم غلط بوده ولی جلوی بقیه گفتم نه کاملادرست بوده..خودم ازاین اخلاقم بدم میاد...دلسوزم زیاد..ینی اگرکاری درتوانم باشه برای کسی بکن حتما میکنم حتی شده خودمو به اب و اتیش زدم واس اون فرد...ودیگه اینکه خیلی معاشرتیم و بقول دخترعمم که میگه من روابط عمومی خیلی بالایی دارم و زودباهمه جورمیشم و قدرت زیادی درشناخت افراد دارم ...اره من اگریباریکی رو ببینم یاباهاش حرف بزنم زود میفهمم طرف چیکارست...اینهادیدگاه خودم نسبت به خودم بوده.دوستام حرفای دیگه ای هم میزنند مثلا میگن:

+من خیلی مغرورم(که مخالفم چون من باهمه زود معاشرت میکنم و روی خوش دارم برای همه)

+خیلیا معتقدن من خیلی عاقلم و فهمم بالاست(البته من خودم میگم بچه ای بیش نیستم)

+بعضی هاهم معتقدن من سنگ دلم و خیلی خودمودرمقابل ابرازاحساسات وعشق میگیرم..(آخه وقتی توی جمع دوستامم وازدوست داشتن و عشقو این حرفاحرف میزنند من فقط میخندمومیگم بیخیال بابا)

+بعضی هاهم میگن من خیلی قدرت محورم و قدرت زیادی دارم توروابطم و حتی گفتن من رییس بازی درمیارم و همه بایدازم اطاعت کنند(اینوازدبستان تاحالابهم گفتن و من مخالفم تهمته همش)

+بعضی هاهم میگن خیلی تیکه انداختنم خوبه و نمیذارم هیچ حرفی توی دلم بمونه یاحرف ازکسی بخورم....(خب زیربارحرف زورنمیرم)

+بعضیام میگن من خیلی غیرتیم و ازصدتامرد بدترم(خب دوست ندارم مادرم یاخواهرم یازنای فامیلموکسی نگاه کنه..من حتی یبارم بایه پسرداشت دعوام میشد سراینکه چرابه دوستم نگاه بدکرد..پسره ترسید صحنه روترک کرد وگرنه میزدم لهش میکردم)

+خیلیامیگن خیلی مستقلم و اعتمادبه نفسم بالاست و ازهیچی و هیچ کس نمیترسم(خب اخه چیزی جز خدا و اعمالم نمیتونه منوبترسونه)پ.ن:بنظرشمااین خصوصیات کدوماش راجبم درسته و کدوماش غلطه؟

پ.ن:شماشخصیت منوچجوری میبینید؟منبع اصلی مطلب :
برچسب ها : خیلی ,میگم ,میگن ,بعضی ,هاهم ,بوده ,بعضی هاهم ,هاهم میگن ,قدرت زیادی ,ازاین اخلاقم ,ازطرفی خیلی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : خصوصیاتم:|___حتمابخونید ونظرتونوبگید